1. Projekt „Uczestnictwo Spółki Ulala Chef w zagranicznych wydarzeniach targowych w celu promowania polskich produktów ICT” w ramach poddziałania 3.3.3 Wsparcie MŚP w Promocji Marek Produktowych – Go to Brand Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Cel projektu: Wzrost konkurencyjności Spółki Ulala Chef poprzez internacjonalizację jej działalności gospodarczej.

Planowane efekty: podpisanie w latach 2019-2021 min. 12 nowych kontraktów o łącznej wartości 720.000,00 zł

Wartość projektu: 400.200,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 320.160,00 zł.


2. Projekt „Uczestnictwo Spółki Ulala Chef w działaniach na rynkach zagranicznych w celu promowania polskich produktów ICT/IT” w ramach poddziałania 3.3.3 Wsparcie MŚP w Promocji Marek Produktowych – Go to Brand Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Cel projektu: Wzrost konkurencyjności Spółki Ulala Chef poprzez internacjonalizację jej działalności gospodarczej.

Planowane efekty: podpisanie w latach 2020-2022 min. 20 nowych kontraktów o łącznej wartości 580.000,00 zł

Wartość projektu: 502.000,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 401.600,00 zł.