Projekt „Uczestnictwo Spółki Ulala Chef w zagranicznych wydarzeniach targowych w celu promowania polskich produktów ICT” w ramach poddziałania 3.3.3 Wsparcie MŚP w Promocji Marek Produktowych – Go to Brand Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Cel projektu: Wzrost konkurencyjności Spółki Ulala Chef poprzez internacjonalizację jej działalności gospodarczej.

Planowane efekty: podpisanie w latach 2019-2021 min. 12 nowych kontraktów o łącznej wartości 720.000,00 zł

Wartość projektu: 400.200,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 320.160,00 zł.